Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA” w Skawinie, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

REKRUTACJA DO KLAS I-III na rok szkolny 2018/2019.

Nasza współpraca z dziećmi.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI DLA KAŻDEGO DZIECKA

Najskuteczniejszą formą edukacji jest edukacja Włączająca, która opiera się o indywidualne podejście do każdego ucznia i pełną akceptację zróżnicowanych możliwości.

Cele i wymagania stawiane są przed dzieckiem tak, by mogło systematycznie zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań – realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli – mentorów, uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni. Współpracują wzajemnie się wspierając i szanując potrzeby otaczających Ich osób.

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większej lub mniejszej grupy, w parach, indywidualnie. Chętnie pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Akceptują odmienność i uczą się własnej pozytywnej asertywności.

Nauczyciele, wychowawcy i nauczyciele wspomagający, specjaliści, pełnią rolę obserwatora i doradcy. Wspierają samodzielne poszukiwania i działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną dla tych działań.

Najważniejszym zadaniem w naszej pracy jest aktywność własna ucznia, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań w nauczaniu. Aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie.

Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły i podczas wycieczek.

ŚWIETLICA

Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica (w godzinach od 7:00 do 8:30 oraz od godziny 14:30 do 16:00). Opieka świetlicowa sprawowana jest przez nauczycieli i wychowawców.

WYŻYWIENIE

Obiady do placówki dostarczane są przez firmę cateringową. Istnieje również możliwość zamówienia śniadań i podwieczorków.

Katering, który obsługuje placówki, specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla szkół, przedszkoli i żłobków w oparciu o obowiązujące w Polsce normy żywienia dzieci. Firma gwarantuje najwyższą jakość przygotowywanych posiłków.

W przypadku dzieci z nietolerancją lub alergią pokarmowa możliwość stosowania różnych diet.

Posiłki wydawane są na talerzach wielokrotnego użytku.

Stawka za dzienne wyżywienie będzie podana z końcem sierpnia 2018r.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole, zgłoszonej najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia, od opłaty odlicza się dzienną stawkę żywieniową.

NASZE ATUTY:

 • Pracujemy od 7 do 16.00
 • Zapewniamy małe klasy integracyjne
 • Świetlica szkolna
 • Opieka podczas wakacji
 • Bezpieczeństwo
 • Doskonałe wyżywienie bez dodatku mąki pszennej i białego cukru
 • Wsparcie językowe i adaptacyjne dla dzieci cudzoziemskich oraz ich rodzin (kursy języka polskiego, edukacja dwujęzyczna w zakresie języka rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego i innych w zależności od zapotrzebowania)
 • Duża ilość zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci oraz duża ilość zabawa ruchowych podczas spacerów
 • Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów: oligofrenopedagoga, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej, fizjoterapeutę oraz logopedę
 • Nadzór pedagogiczny, monitoring i ewaluacja procesu nauczania, wychowania i opieki
 • Zajęcia z felinoterapii – czyli zajęcia z kotkiem terapeutą 😉
 • Pracujemy w oparciu m.in o metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, sensoplastykę oraz metodę Pani Doroty Dziamskiej
 • Od roku szkolnego 2018/2019 kontynuujemy realizację autorskiego programu zajęć sportowych codziennych dla dzieci oraz zajęć muzyczno-rytmizujących
 • Od września 2018 będzie możliwość pobierania lekcji gry na instrumentach klawiszowych, które będzie poprowadzi muzykolog z wysokimi kwalifikacjami

Warsztaty i zajęcia dodatkowo platne

Przykładowe, proponowane dodatkowe zajęcia edukacyjne*:

 • Szachy
 • Nauka tańca współczesnego
 • Zajęcia aikido
 • Kółko malarstwa, rysunku i rzeźby
 • Piłka nożna
 • Gimnastyka mózgu – warsztaty efektywnej nauki i szybkiego czytania z elementami kinezjologii edukacyjnej
 • Zajęcia z robotyki – warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu konstruowania i programowania robotów Lego Education

* Szczegółowa oferta programowa i cenowa opisanych zajęć zostanie przedstawiona na początku roku szkolnego.

A4