O nas 

Centrum Wsparcia i Terapii dla Dzieci i ich Rodzin zlokalizowane w centrum Skawiny. Wykwalifikowani specjaliści, sale terapeutyczne, BIO FEEDBACK oraz inne metody terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Rodziców/Opiekunów, którzy zauważają u swoich dzieci różne trudności.. którzy odczuwają wewnętrzny niepokój obserwując zachowania lub trudności swoich dzieci.


 

Nasi Specjaliści

Nasi Specjaliści konsultują i przygotowują plany terapii dla Rodziców w realizacji prawidłowego rozwoju ich Dzieci. Pomagamy przy występowaniu zachowań trudnych oraz przy trudnościach w nauce lub z rówieśnikami. Wspólne działania z naszymi Specjalistami, wspierają dążenia do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i równowagi emocjonalnej Dziecka i Rodziny. W oparciu o opracowaną przez nas opinię przygotowujemy indywidualnie dobraną terapię.


 

Nasza oferta

Oferujemy:

–>zajęcia biofeedback

–>konsultacje dotyczące rozwoju małego dziecka – (1 rok do 3 lat)

–>konsultacje dotyczące rozwoju starszego dziecka – (trudne zachowania, brak komunikacji, trudności w nauce)

–>terapię psychologiczno-pedagogiczną;

–>terapię Integracji Sensorycznej;

–>terapię logopedyczną;

–>trening słuchowy metodą A. Tomatisa;

–>Trening Umiejętności Społecznych;

Zapewniamy w Skawinie:

–>miejsce w niepublicznym przedszkolu;

–>miejsce w Społecznej Szkole Podstawowej,

w których realizujemy w pełnym zakresie zalecenia dot. kształcenia specjalnego.