Kreatywne patyczaki

Tropiciele zmierzyli się z układankami lewopółkulowymi. Dzieci układy wzory z patyczków zgodnie z kartami wzorów.