Ferie w szkole

Ferie w szkole były bardzo intensywne. Były spacery po zasypanym śniegiem parku, bitwy śnieżne, eksperymenty z lodem, oraz zimowe bingo. Dzieci stworzyły również wspólny plakat o zimie.