Z przyjemnością informujemy, że z dniem 16 października 2021 r. oficjalnie został otwarty próbny okres 78 Próbnej Drużynie Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Inkluzja”  działającej przy Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca, działającej do 1 czerwca 2022 r.

Drużynę tworzyły uczniowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym ze Społecznej Szkoły Podstawowej „ZIPI INKLUZJA”.

Od 31.08.2022 r. realizacja spotkań 78 Próbnej Drużynie Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Inkluzja” w Społecznej Szkole Podstawowej została zakończona z przyczyn niezależnych od nas. O wznowieniu działań będziemy niezwłocznie informować.