Jesteśmy Partnerami Programu Dostępność Plus

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że staliśmy się Partnerem Programu Dostępność Plus.

Partnerstwo w tym Programie pozwoli nam zmienić nasze placówki: Szkołę Podstawową ZIPI INKLUZJA, Przedszkole ZIPI INKLUZJA oraz Przedszkole Parkowe Skrzaty w miejsca jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób. Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się itp. Polskie społeczeństwo się zmienia – jest coraz starsze. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 milionów osób powyżej 60. roku życia. W 2030 roku będzie ich 10,7 i będą stanowić blisko 30% ludności. Dlatego tak bardzo potrzebne są działania jak Program Dostępność Plus.

Program wspiera 8 obszarów, są to: architektura, transport, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność, koordynacja oraz edukacja.

Wsparcie w obszarze edukacja obejmuje:

inwestycje, zakup wyposażenia i lepsza organizacja placówek oświatowych. Wyposażenie ich w sprzęt do nauczania np. niewidomych czy niesłyszących uczniów, lepsze oznaczenie pomieszczeń i korytarzy, kształcenie nauczycieli i przyszłych profesjonalistów. Przedszkola, szkoły i uczelnie staną się miejscami przyjaznymi wszystkim. Wiedza o dostępności pojawi się jako element programów nauczania w różnych zawodach np. architekt, urbanista czy programista.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

error: Content is protected !!
Skip to content