Działania edukacyjno-terapeutyczne

W Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca działa bezpłatna Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

STRONA W BUDOWIE… 

Zapraszamy niebawem!

error: Content is protected !!
Skip to content