Fundacja

Fundacja Inkluzja - Edukacja Włączająca

–  działamy od 2014 r. Powstaliśmy z potrzeby wprowadzenia i testowania w realiach polskich modeli edukacji włączającej. Główną ideą było utworzenie placówek oświatowych, które poprzez odpowiednie warunki pracy i motywację do rozwoju kompetencji Kadry realizowałaby w pełni założenia edukacji włączającej.

Oto placówki oświatowe, które stworzyliśmy w szybkim tempie w miejscowości Skawina:

Od 2014 roku wykształciliśmy i prowadziliśmy terapię dla setek dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej. Realizowane są w pełnym wymiarze zalecenia wynikające z orzeczeń o kształceniu specjalnym. Łączymy terapię z nauką oraz zabawą i realizację indywidualnych potrzeb dzieci.

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca oprócz tego, że jest organem prowadzącym placówek oświatowych działa na obszarze ekologicznym i wyrównywania szans rozwojowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez realizację wielu projektów organizacja zdobywa nową wiedzę i doświadczenia.

Wizja:

  • utworzenie Niepublicznej Poradni Terapeutycznej „Rodzina i Ja” w Skawinie,
  • utworzenie Akademii Dziecka „Ja też” – popołudniowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  • utworzenie Centrum Terapeutyczno-Edukacyjnego – „Spotkać siebie” – Siedlisko Kłyż w gminie Żabno,
  • utworzenie spółdzielni socjalnej.

Nasze projekty:

Przedszkole

Parkowe Skrzaty

Przedszkole

ZIPI INKLUZJA

Szkoła podstawowa

ZIPI INKLUZJA

CZAS

Centrum Metod Naturalnych

Rodzina i Ja

Poradnia Terapeutyczna

Skip to content