Standardy ochrony małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ INKLUZJA – EDUKACJA WŁĄCZAJĄC

Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Placówkach Oświatowych prowadzonych przez Fundację INKLUZJA-Edukacja Włączająca w Skawinie są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich. Pracownik każdej z placówek oświatowych prowadzonych przez Fundację INKLUZJA Edukacja Włączająca traktuje każdego podopiecznego z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Pracownicy placówki, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz własnych kompetencji, przestrzegając zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie. Niedopuszczalne jest, by pracownik placówki oświatowej prowadzonej
przez Fundację INKLUZJA-Edukacja Włączająca stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

Pobierz cały dokument STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w PDF

error: Content is protected !!
Skip to content