PROGRAM DOBREJ WSPÓŁPRACY

1) Stopniowanie opłaty rocznej:

W każdym kolejnym roku współpracy w danej placówce, w ramach „Programu Dobrej Współpracy” opłata roczna będzie ulegała obniżeniu o 100PLN, poczynając od września 2020r.

2) Promowanie klientów z polecenia:

Za każdego nowego Klienta z Państwa imiennego polecenia, który podpisze z nami umowę na którąkolwiek z placówek (szkoła/przedszkole ZIPI INKLUZJA/Przedszkole Parkowe Skrzaty/OPD), otrzymacie Państwo 300PLN jednorazowej zniżki w danym miesiącu, następującym po miesiącu podpisania nowej umowy z polecenia. Warunkiem otrzymania zniżki jest zgłoszenie faktu polecenia przy podpisaniu Umowy na placówkę. Zgłoszenia polecenia przedstawione po dokonaniu zapisu – nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone. 

3) Specjalne upusty są przewidywane dla rodzeństw (50% czesnego i opłaty rocznej na starsze dziecko)

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżki w wysokości 20%.

Uwaga! Zniżki nie sumują się.