Omdlenia! co musimy wiedzieć.

Tuż przed inauguracją roku szkolnego prezentujemy Wam materiał dotyczący omdleń. Pogłębia on świadomość i stan wiedzy na ten temat i krótko opisuje sposoby postępowania w wypadku omdlenia. Omdlenia, które pojawiają się podczas długotrwałego przebywania w pozycji stojącej, nie stanowią zagrożenia dla Twojego zdrowia!

Bywają jednak źródłem lęku, niepokoju i dyskomfortu. W rzadkich przypadkach mogą prowadzić do urazów.

Pobierz PDF

error: Content is protected !!
Skip to content