Niepubliczne Przedszkole ”PARKOWE SKRZATY” to bajkowe miejsce, przeznaczone dla najmłodszych dzieci.
Mogą do niego uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 roku życia.

Struktura Przedszkola
W przedszkolu działa jedna kilkunastoosobowa grupa.
Warunkiem przyjęcia do grupy jest wiek dziecka, ale bierze się też pod uwagę jego funkcjonowanie przedszkolne. Przede wszystkim samodzielną higienę i umiejętność samodzielnego spożywania posiłków.

Przedszkole ma możliwość tworzenia grup:
– dzieci pełnosprawnych- wówczas może być to grupa dość duża do 21 osób, jak i
– grup integracyjnych – wówczas grupa nie przekracza nigdy 20 osób, w tym nie więcej niż pięcioro dzieci niepełnosprawnych oraz
– grup specjalnych, do których nalezą dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i to są grupki kilkuosobowe , dokładna ilość osób w nich jest uzależniona od niepełnosprawności dzieci.
W br. szkolnym istnieje grupa integracyjna.

Godziny otwarcia
Przedszkole działa od godziny 7.00 do 17.00. W tym czasie realizowane są zajęcia wychowania przedszkolnego, na których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego czyli tzw. zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia specjalistyczne, zajęcia integracyjne i zajęcia świetlicowe.
Najmłodsze dzieci też mają język angielski.
Przedszkole działa cały rok. Czasami zajęcia odbywają się w formie dyżurowej w godzinach 7.00-17.00, co oznacza, że Rodzic nie ma obaw, że w czasie , jak będzie pracował, to nie będzie gdzie miał przyprowadzić swoje dziecko.
Szczegółowy kalendarz dni wolnych i dyżurów Przedszkola w dodatkowej zakładce.

Miejsce działania
Przedszkole działa w budynku piętrowym pod adresem ul. Zamkowej 14 w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Na dole jest bawialnia i stołówka oraz zaplecze socjalne, biuro i toalety a na piętrze pomieszczenia na dodatkowe zajęcia. Dodatkowo budynek posiada duży ogród, wiec codziennie dzieci są na świeżym powietrzu, a czasami nawet kilka razy dziennie.
Przed budynkiem Przedszkola parking, gdzie bez problemów zaparkujesz, zaprowadzisz dziecko na zajęcia i spokojnie odjedziesz do swoich zajęć.

Zajrzyj, zobaczysz, jakie ładne to miejsce!