Niepubliczne Przedszkole „ZIPI INKLUZJA” to miejsce, gdzie dobrze będzie się czuło każde dziecko. Mogą do niego uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, jak również ”Zerówkowicze” realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne czyli dzieci, które ukończyły 6 lat i czekają na realizację obowiązku szkolnego, do którego się trzeba przygotować.
Do naszego przedszkola mogą uczęszczać również dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Godziny otwarcia
Przedszkole działa od godziny 7.00 do 17.00. W tym czasie realizowane są zajęcia wychowania przedszkolnego , na których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego czyli tzw. zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia specjalistyczne, zajęcia integracyjne i zajęcia świetlicowe. Przedszkole działa cały rok. Latem zajęcia odbywają się w formie dyżurowej również w tych samych godzinach, co oznacza, że Rodzic nie ma obaw, że podczas ferii letnich będzie musiał szukać innego przedszkola.
Szczegółowy kalendarz dni wolnych i dyżurów Przedszkola w dodatkowej zakładce.

Miejsce działania
Przedszkole działa w budynku parterowym pod adresem ul. Sikorskiego 13 w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Dodatkowo nieopodal przy ul. Ks. Troski 3 przedszkolaki mogą korzystać z ogrodu, gdzie bezpiecznie mogą oddać się zabawie.
Przyjdź, obejrzyj, przekonaj się.