Niepubliczne Przedszkole „ZIPI INKLUZJA” to miejsce, gdzie dobrze będzie się czuło każde dziecko. Mogą do niego uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 6 lat, jak również ”Zerówkowicze” realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne czyli dzieci, które ukończyły 6 lat i czekają na realizację obowiązku szkolnego, do którego się trzeba przygotować.

Struktura Przedszkola
W przedszkolu działają dwie grupy:
1) Grupa I – dzieci starsze 5-6 letnie oraz dzieci korzystające z Zerówki
Oraz
2) Grupa II – dzieci młodsze

Wyznacznikiem podziału na grupy jest na ogół wiek dziecka, ale przede wszystkim bierze się też pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, umiejętności i wrażliwość. Dzieci pięcioletnie równie dobrze mogą być w grupie młodszej , jak i starszej, i są przydzielane tam, gdzie będą lepiej funkcjonowały.

Przedszkole ma możliwość tworzenia grup:
– dzieci pełnosprawnych – wówczas może być to grupa dość duża do 25 osób
– grup integracyjnych – wówczas grupa nie przekracza nigdy 20 osób, w tym nie więcej niż pięcioro dzieci niepełnosprawnych
– grup specjalnych, do których nalezą dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i to są grupki kilkuosobowe , dokładna ilość osób w nich jest uzależniona od niepełnosprawności dzieci.

Godziny otwarcia
Przedszkole działa od godziny 7.00 do 17.00. W tym czasie realizowane są zajęcia wychowania przedszkolnego , na których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego czyli tzw. zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia specjalistyczne, zajęcia integracyjne i zajęcia świetlicowe. Przedszkole działa cały rok, dziesięć miesięcy „ roku szkolnego” i dwa miesiące wakacji. Latem zajęcia odbywają się w formie dyżurowej również w tych samych godzinach, co oznacza, że Rodzic nie ma obaw, że podczas ferii letnich będzie musiał szukać innego przedszkola.
Szczegółowy kalendarz dni wolnych i dyżurów Przedszkola w dodatkowej zakładce.

Miejsce działania
Przedszkole działa w budynku parterowym pod adresem ul. Sikorskiego 13 w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Dodatkowo nieopodal przy ul. Ks. Troski 3 przedszkolaki mogą korzystać z ogrodu, gdzie bezpiecznie mogą oddać się zabawie.
Przyjdź, obejrzyj, przekonaj się.