Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA” w Skawinie, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

REKRUTACJA DO KLAS I-VIII na rok szkolny 2021/2022.

 

"Edukacja Włączająca - Edukacją Przyszłości"

Najskuteczniejszą formą edukacji jest edukacja Włączająca, która opiera się o indywidualne podejście do każdego ucznia i pełną akceptację zróżnicowanych możliwości.

Cele i wymagania stawiane są przed dzieckiem tak, by mogło systematycznie zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań – realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli – mentorów, uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni. Współpracują wzajemnie się wspierając i szanując potrzeby otaczających Ich osób. Uczą się odpowiedniej komunikacji, akceptacji i pokonywania trudności. Pracujemy w oparciu o pozytywne wzmocnienia, aby uczniowie chcieli, a nie musieli zdobywać wiedzę, aktywności, przyjaźnie..

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większej lub mniejszej grupy, w parach, indywidualnie. Chętnie pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Akceptują odmienność i uczą się własnej pozytywnej asertywności.

Nauczyciele, wychowawcy i nauczyciele wspomagający, specjaliści, pełnią rolę obserwatora i doradcy. Wspierają samodzielne poszukiwania i działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną dla tych działań.

Najważniejszym zadaniem w naszej pracy jest aktywność własna ucznia, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań w nauczaniu. Aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie.

Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły i podczas wycieczek.

Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica (w godz.: 8:00-9:00 oraz popołudniowa do 16:00). Opieka świetlicowa sprawowana jest przez nauczycieli i wychowawców.

Obiady do placówki dostarczane są przez firmę cateringową Mały Smakosz. Firma ta dokłada dużych starań, aby posiłki były zdrowe i smaczne i aby dzieci chętnie i z pożytkiem je konsumowały.

Catering, który obsługuje placówki, specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla szkół, przedszkoli i żłobków w oparciu o obowiązujące w Polsce normy żywienia dzieci. Firma gwarantuje najwyższą jakość przygotowywanych posiłków.

W przypadku dzieci z nietolerancją lub alergią pokarmowa możliwość stosowania różnych diet.

 • Pracujemy od 7.30 do 16.30
 • Zajęcia opiekuńcze od 8:00 do 9:00 oraz po lekcjach do godziny 16:30.
 • Pracujemy 12 miesięcy z wyjątkiem lipca
 • Zapewniamy:
  - realizację programów edukacyjnych wg. wytycznych MEN,
  - realizację programów autorskich,
  - małe klasy integracyjne
  - własną, dobrze wyposażoną salę fizjoterapeutyczną oraz do SI,
  - własną, małą Salę Doświadczania Świata,
  - zaplecze opiekuńcze i ciekawe aktywności podczas wakacji,
  - bezpieczeństwo,
  - wyjątkowy, wielospecjalistyczny zespół nauczycieli i specjalistów, m.in.: oligofrenopedagoga, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej, fizjoterapeutę oraz logopedę, surdopedagoga oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
  - wsparcie językowe i adaptacyjne dla dzieci cudzoziemskich
  - dużą ilość zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci
  - nadzór pedagogiczny, monitoring i ewaluacja procesu nauczania, wychowania i opieki
  - wycieczki, wyjazdy do teatrów
 • Pracujemy w oparciu o metody, które są dobierane do potrzeb dzieci, które uwzględniają ich indywidualne możliwości i potrzeby
 • Od roku szkolnego 2018/2019 kontynuujemy realizację autorskiego programu zajęć sportowych codziennych dla dzieci oraz zajęć muzyczno-rytmizujących
Uczymy samodzielności, pozytywnej asertywności i szacunku dla innych. Cenimy indywidualność i rozumiemy trudności i rozterki naszych podopiecznych.
Serdecznie zapraszamy do nas.

 

Plan zajęć dodatkowych na rok 2021/2022

Z uwagi na zaostrzenie reżimów sanitarnych musieliśmy ograniczyć dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów z zewnątrz. O zmianach w zajęciach dodatkowych będziemy informować na bieżąco. 

Nazwa zajęć Opis zajęć
1 Hortiterapia Terapia ogrodnicza. Korzystnie wpływa na sferę poznawczą, fizyczną, społeczną oraz emocjonalną. (cudowne zajęcia dla małych odkrywców wraz z Rodzicami).
2 Sensoplastyka Niczym nie skrępowane zajęcia kreatywne dla małych odkrywców pełne eksperymentów poznawczych.
3 Kółko artystyczne Nowe techniki, zabawa z kreatywnym tworzeniem prac plastycznych.
4 Nauka czytania sekwencyjno- symultaniczne dla dzieci od lat 3 Metoda czytania symultaniczno-sekwencyjna została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać oraz z dziećmi u których mogą wystąpić problemy z nauką czytania ( zagrożone ryzykiem dysleksji). Z wielkim powodzeniem i bardzo szybko dzieci uczą się w ten sposób czytać bez problemów edukacyjnych. Metoda ta stosowana jest od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych badań neuropsychologicznych oraz wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda ta daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Nauka czytania naśladuje etapy rozwoju mowy dziecka ( od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań). Nauka czytania odbywać się będzie w ramach grup przedszkolnych poprzez zabawę . W czasie zajęć będziemy również stymulować funkcje poznawcze - analizę i syntezę słuchową, wzrokową, kategoryzację, ćwiczenia pamięci, szeregi i sekwencje. Dzięki tej metodzie rozwiniemy u dzieci kreatywność, gotowość podejmowania wyzwań edukacyjnych i ułatwimy dobry start w szkole.
5 Zajęcia biblioteczne Biblioteka co 3 tygodnie dostarcza książki do naszych Placówek, aby mogły z nich korzystać Dzieci.
Zapisz swoje dziecko już dziś!