NA ROK 2022/2023

Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA” w Skawinie, z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi.

REKRUTACJA DO KLAS I-V na rok szkolny 2022/2023.

„Edukacja Włączająca – Edukacją Przyszłości”

Najskuteczniejszą formą edukacji jest edukacja Włączająca, która opiera się o indywidualne podejście do każdego ucznia i pełną akceptację zróżnicowanych możliwości.

Cele i wymagania stawiane są przed dzieckiem tak, by mogło systematycznie zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań – realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli – mentorów, uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni. Współpracują wzajemnie się wspierając i szanując potrzeby otaczających Ich osób. Uczą się odpowiedniej komunikacji, akceptacji i pokonywania trudności. Pracujemy w oparciu o pozytywne wzmocnienia, aby uczniowie chcieli, a nie musieli zdobywać wiedzę, aktywności, przyjaźnie..

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większej lub mniejszej grupy, w parach, indywidualnie. Chętnie pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Akceptują odmienność i uczą się własnej pozytywnej asertywności.

Nauczyciele, wychowawcy i nauczyciele wspomagający, specjaliści, pełnią rolę obserwatora i doradcy. Wspierają samodzielne poszukiwania i działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną dla tych działań.

Najważniejszym zadaniem w naszej pracy jest aktywność własna ucznia, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań w nauczaniu. Aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie.

Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły i podczas wycieczek.

Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica (w godz.: 8:00-8:55 oraz popołudniowa do 16:00). Opieka świetlicowa sprawowana jest przez nauczycieli i wychowawców.

Obiady do placówki dostarczane są przez firmę cateringową Mały Smakosz. Firma ta dokłada dużych starań, aby posiłki były zdrowe i smaczne i aby dzieci chętnie i z pożytkiem je konsumowały.

Catering, który obsługuje placówki, specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla szkół, przedszkoli i żłobków w oparciu o obowiązujące w Polsce normy żywienia dzieci. Firma gwarantuje najwyższą jakość przygotowywanych posiłków.

W przypadku dzieci z nietolerancją lub alergią pokarmowa możliwość stosowania różnych diet.

 • Pracujemy od 8:00 do 16:00
 • Zajęcia opiekuńcze od 8:00 do 8:55, natomiast świetlica popołudniowa rozpoczyna się indywidualnie – w zależności od zakończenia zajęć zgodnie z planem lekcji i trwać może do godz. 16:00
 • Pracujemy 12 miesięcy z wyjątkiem lipca oraz Ferii Zimowych
 • Zapewniamy:
  – realizację programów edukacyjnych wg. wytycznych MEN,
  – realizację programów autorskich,
  – małe klasy ogólnodostępne
  – własną, dobrze wyposażoną salę fizjoterapeutyczną oraz do SI,
  – własną, małą Salę Doświadczania Świata,
  – zaplecze opiekuńcze i ciekawe aktywności podczas wakacji,
  – bezpieczeństwo,
  – wyjątkowy, wielospecjalistyczny zespół nauczycieli i specjalistów, m.in.: oligofrenopedagoga, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej, fizjoterapeutę oraz logopedę oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
  – wsparcie językowe i adaptacyjne dla dzieci cudzoziemskich
  – dużą ilość zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci
  – nadzór pedagogiczny, monitoring i ewaluacja procesu nauczania, wychowania i opieki
  – wycieczki, wyjazdy do teatrów
 • Pracujemy w oparciu o metody, które są dobierane do potrzeb dzieci, które uwzględniają ich indywidualne możliwości i potrzeby
 • Od roku szkolnego 2018/2019 kontynuujemy realizację autorskiego programu zajęć sportowych codziennych dla dzieci oraz zajęć muzyczno-rytmizujących
 • Mamy już 19 uczniów, a zaczynaliśmy od 2
Uczymy samodzielności, pozytywnej asertywności i szacunku dla innych. Cenimy indywidualność i rozumiemy trudności i rozterki naszych podopiecznych.
Serdecznie zapraszamy do nas.

 

Plan zajęć dodatkowych na rok 2022/2023

Z uwagi na zaostrzenie reżimów sanitarnych musieliśmy ograniczyć dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów z zewnątrz. O zmianach w zajęciach dodatkowych będziemy informować na bieżąco.
Na tę chwilę staramy się kontynuować  zajęcia Karate. Jesteśmy również otwarci na organizację zajęć na basenie.  


Zapisz swoje dziecko już dziś!