Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA” w Skawinie, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

REKRUTACJA DO KLAS I-VIII na rok szkolny 2019/2020.

Nasza współpraca z dziećmi.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI DLA KAŻDEGO DZIECKA

Najskuteczniejszą formą edukacji jest edukacja Włączająca, która opiera się o indywidualne podejście do każdego ucznia i pełną akceptację zróżnicowanych możliwości.

Cele i wymagania stawiane są przed dzieckiem tak, by mogło systematycznie zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań – realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli – mentorów, uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni. Współpracują wzajemnie się wspierając i szanując potrzeby otaczających Ich osób.

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większej lub mniejszej grupy, w parach, indywidualnie. Chętnie pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Akceptują odmienność i uczą się własnej pozytywnej asertywności.

Nauczyciele, wychowawcy i nauczyciele wspomagający, specjaliści, pełnią rolę obserwatora i doradcy. Wspierają samodzielne poszukiwania i działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną dla tych działań.

Najważniejszym zadaniem w naszej pracy jest aktywność własna ucznia, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań w nauczaniu. Aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie.

Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły i podczas wycieczek.

ŚWIETLICA

Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica (od godziny 14:30 do 16:00). Opieka świetlicowa sprawowana jest przez nauczycieli i wychowawców.

WYŻYWIENIE

Obiady do placówki dostarczane są przez firmę cateringową.

Katering, który obsługuje placówki, specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla szkół, przedszkoli i żłobków w oparciu o obowiązujące w Polsce normy żywienia dzieci. Firma gwarantuje najwyższą jakość przygotowywanych posiłków.

W przypadku dzieci z nietolerancją lub alergią pokarmowa możliwość stosowania różnych diet.

Posiłki wydawane są na talerzach wielokrotnego użytku.

NASZE ATUTY:

 • Pracujemy od 8.00 do 16.00
 • Zapewniamy małe klasy integracyjne
 • Świetlica szkolna
 • Opieka podczas wakacji
 • Bezpieczeństwo
 • Wsparcie językowe i adaptacyjne dla dzieci cudzoziemskich
 • Duża ilość zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci oraz duża ilość zabawa ruchowych podczas spacerów
 • Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów: oligofrenopedagoga, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej, fizjoterapeutę oraz logopedę
 • Nadzór pedagogiczny, monitoring i ewaluacja procesu nauczania, wychowania i opieki
 • Zajęcia z felinoterapii – czyli zajęcia z kotkiem terapeutą 😉
 • Pracujemy w oparciu m.in o metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, sensoplastykę oraz metodę Pani Doroty Dziamskiej
 • Od roku szkolnego 2018/2019 kontynuujemy realizację autorskiego programu zajęć sportowych codziennych dla dzieci oraz zajęć muzyczno-rytmizujących

Plan zajęć dodatkowych na rok 2019/2020

 

Nazwa zajęć Opis zajęć
1 Hortiterapia Terapia ogrodnicza. Korzystnie wpływa na sferę poznawczą, fizyczną, społeczną oraz emocjonalną. (cudowne zajęcia dla małych odkrywców wraz z Rodzicami).
2 Sensoplastyka Niczym nie skrępowane zajęcia kreatywne dla małych odkrywców pełne eksperymentów poznawczych.
3 Dziecięcy klub "Aikido Kids" Japońska sztuka walki
4 Kółko artystyczne Nowe techniki, zabawa z kreatywnym tworzeniem prac plastycznych.
5 Kółko form parateratralnych Lekkie i miłe formy parateatralne, które zachęcają dzieci do zabawy w aktorów.
6 MULTICENTRUM Skawina Zajęcia rozwijające o różnej tematyce.
7 Nauka czytania sekwencyjno- symultaniczne dla dzieci od lat 3 Metoda czytania symultaniczno-sekwencyjna została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać oraz z dziećmi u których mogą wystąpić problemy z nauką czytania ( zagrożone ryzykiem dysleksji). Z wielkim powodzeniem i bardzo szybko dzieci uczą się w ten sposób czytać bez problemów edukacyjnych. Metoda ta stosowana jest od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych badań neuropsychologicznych oraz wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda ta daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Nauka czytania naśladuje etapy rozwoju mowy dziecka ( od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań). Nauka czytania odbywać się będzie w ramach grup przedszkolnych poprzez zabawę . W czasie zajęć będziemy również stymulować funkcje poznawcze - analizę i syntezę słuchową, wzrokową, kategoryzację, ćwiczenia pamięci, szeregi i sekwencje. Dzięki tej metodzie rozwiniemy u dzieci kreatywność, gotowość podejmowania wyzwań edukacyjnych i ułatwimy dobry start w szkole.
8 Zajęcia biblioteczne Pracownik Biblioteki prowadzi zajęcia z dziećmi (czytanie bajek, opowiadania) mające na celu zachęcenie dzieci do czytania książek.