Hortiterapia

To metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogród w pracy z dziećmi, polega na wykonywaniu w ogrodzie prac związanych z jego utrzymaniem.