testowy obrazek

Cel: SUKCES

Upewniamy się, iż każde działanie dziecka zakończy się sukcesem dziecka.