Zajęcia z pierwszej pomocy

Dzięki współpracy naszej placówki ze strażakami z OSP w Radziszowie zorganizowaliśmy zajęcia z nauki pierwszej pomocy. Uczniowie z klas I – III ćwiczyli pozycje boczną ustaloną oraz poznali zasady skutecznej  resuscytacji.

Skip to content