Terapia Dr S. Masgutovej

Z radością informujemy, że od marca br. realizujemy zewnętrznie terapię Dr S. Masgutovej, która ma rewelacyjne zastosowanie w pobudzaniu i przygotowaniu receptorów skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych. 

TERAPIA DR S. MASGUTOVEJ  TERAPIA SI
Na czym polega?
Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.Zajęcia SI polegają na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń. Bardzo ważne jest, aby terapia przebiegała w przyjaznej atmosferze, poczuciu współuczestnictwa przez małego pacjenta w kierowaniu zajęciami.
Założenia
Holistyczne spojrzenie na człowieka, na jego rozwój i doświadczenie. Może być stosowana: samodzielnie, jako jedna z podstawowych technik w terapii, jako technika wspomagająca przy realizacji wynikającego z diagnozy indywidualnego programu terapeutycznego osoby. Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgu i układu nerwowego.   uruchomienie naturalnych mechanizmów integracji sensorycznej (prawidłowy odbiór bodźców),stymulacja receptorów odbywająca się zgodnie z ich funkcjami,stymulacja zgodna ze wzrostem skóry, strukturą mięśniową i kostną,optymalizacja funkcjonowania układu nerwowego oraz odnowa utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.  Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji.
Efekty
Jakie efekty przynosi. Terapia taktylna poprawia i usprawnia rozwój dziecka – zarówno ruchowy, poznawczy, społeczny, jak i emocjonalny. Głównym efektem, jakiego możemy spodziewać się po zastosowaniu u naszego dziecka wspomnianej terapii, jest poprawa pracy czucia dotykowego i proprioceptywnego.Rozwija motorykę małą, dużą, orientację przestrzenną i zdolność do planowania ruchu. wykształca prawidłowe wzorce ruchowe i stabilną postawę ciała. integruje czynności odruchowe. kontroluje rozwój reakcji równoważnych i poziom napięcia mięśniowego.