Jak zęby są połączone z naszymi organami wewnętrznymi?

Zapraszamy w małą podróż do naszych ust 😃, na spotkanie z zębami… 🥰🥰🥰

Zobacz jak nasze zęby połączone są z organami wewnętrznymi. Oczywiście, zęby psują się również niezależnie od niedoboru w organach wewnętrznych, bo mogą zostać uszkodzone mechanicznie, ukruszone, ale generalnie ta rycina i tekst przekazują po raz kolejny najważniejsze informacje: jesteśmy absolutną całością, wszystko w nas jest połączone i wykazuje wzajemne oddziaływanie na siebie… 

A więc lecząc i wspierając nasze ciało należy podchodzić holistycznie do tematu niedomagania w organizmie!

Serdecznie zapraszamy do Gabinetu Metod Naturalnych CZAS  w Skawinie 🥰🥰

Wątroba – oba górne kły (III)
Pęcherzyk żółciowy – oba dolne kły (III)
Żołądek – dolne zęby przedtrzonowe drugie (V) po obu stronach i górne zęby trzonowe drugie (VII) po obu stronach
Śledziona – pierwszy ząb trzonowy (VI) po lewej stronie do góry i na dole
Trzustka – pierwszy ząb trzonowy (VI) po prawej stronie do góry i na dole
Jelito czcze i kręte – oba dolne zęby mądrości (VIII)
Okrężnica – prawa część – pierwszy ząb trzonowy (VI) po stronie prawej do góry i na dole, lewa część – pierwszy ząb trzonowy (VI) po stronie lewej do góry i na dole
Nerki – drugi siekacz (II) po obu stronach na dole, pierwszy siekacz (I) po obu stronach do góry
Pęcherz moczowy – pierwszy siekacz (I) po obu stronach na dole, drugi siekacz (II) po obu stronach do góry
Serce – pierwszy siekacz (I) po obu stronach na dole, drugi siekacz (II) po obu stronach do góry
Płuca – lewe – drugi ząb trzonowy (VII) po stronie lewej do góry i na dole, prawe – drugi ząb trzonowy (VII) po stronie prawej do góry i na dole

error: Content is protected !!
Skip to content